Bilder från seminariet

workshops_seminariet_20130923

Seminarium Olika Avtryck 2013-09-23

Bilder från seminariet i Charlottenberg den 23 september, Att arbeta tillsammans med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Deltagarna jobbade med olika workshops som gick ut på att sätta sig in i och få förståelse för hur det kan vara att ha funktions-nedsättningar av olika slag.

Handledare var Cecilia Olsson, fil dr i specialpedagogik och handledare vid gymnasiesärskolan samt Lars Thorsell, f d rektor vid gymnasiesärskolan.