Kreativ Verkstad

I början av oktober öppnade Ann-Charlotte Hedenskog dörrarna till kursen Kreativ Verkstad.

Med färg, penslar och lera skapar vi egna bilder och skulpturer i vår kreativa verkstad. Vi använder våra sinnen för att skapa unika avtryck tillsammans., skriver Ann-Charlotte som i vanliga fall arbetar som bildpedagog och terapeut. 

kreativ-verkstad