Alla inlägg av Redaktionen

Studiecirkel i Kreativt Skapande

Region värmland

Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen, startar studiecirklar i Arvika och Årjäng där du kan prova på olika kreativa uttryck som t ex, dans, teater, bild och form.

Är du intresserad är du välkommen att kontakta Helena Gärdt för mera information och anmälan:

Helena Gärdt, Studiefrämjandet, telefon 0730-35 45 66,
e-post: helena.gardt@studieframjandet.se

Studiecirklarna är mellan kl 18.00 – 19.30 och vid 12 tillfällen både i Arvika och i Årjäng.

Studiecirkeln i Arvika startar måndagen den 2 mars.
Plats; Musikteaterföreningen Volts lokal, Bangårdsgatan 3.

Studiecirkeln i Årjäng startar tisdagen den 3 mars.
Plats: IOGT-NTO:s lokal, Sveavägen 37.

Välkommen med din anmälan!

Fortsatt förtroende och projektmedel för 2015

På Nobeldagen den 10 december kom beslutet från Arvsfonden att projektet får projektmedel till fortsatt verksamhet under 2015. Projektet har då erhållit projektmedel på sammanlagt ca 10 Mkr.

Projektet har pågått i två år med olika aktiviteter som t ex;

En ettårig kurs i konstnärligt skapande på Ingesunds folkhögskola.

Studiecirklar i kreativt skapande i Arvika och Årjäng.

Workshops i konstnärliga tekniker på Rackstadmuseet

Kompetensutveckling för personal i projektorganisationen samt för andra intressenter har också genomförts, t ex föreläsning med ”Glada Hudiks” Pär Johansson, inspirationsdag med kulturorganisationen Share Music Sweden m m.

Inspirationsdag med Share Music

Sharemusic20141127_0

Torsdagen den 27 november hade vi besök av organisationen Share Music. Deltagarna fick prova på både vanliga och ovanliga instrument på inspirationsdagen. Kreativiteten flödade och häftig musik skapades.

Share Music Sweden är en kulturorganisation som arrangerar banbrytande föreställningar och kurser med plats för alla. De skapar egna föreställningar från grunden – under ledning av professionella konstutövare. De är verksamma nationellt och internationellt och vill vara en förändrande kraft i samhället.

Läs mer om Share Music på www.sharemusic.se

sharemusic 20141127_0

Kulturforum – konferens om tillgänglighet, hinder och hälsa

KOSK

Måndag den 3 november hade deltagarna på kursen Konstnärligt Skapande besök av Erik Danielsson från Pigga Produktioner. Erik filmade projektet Olika Avtrycks olika verksamheter.

Filmen kommer att visas vid Region Värmlands arrangemang, Kulturforum, på CCC i Karlstad, den 25 november. Kulturforum är en konferens om tillgänglighet, hinder och hälsa där representanter från bl a projektet Olika Avtryck kommer att medverka.

KOSK1