Alla inlägg av Lisa Svensson

Vad händer nu?

Olika Avtryck leder till nya intryck

Ett nytt projekt har beviljats medel från Region Värmland. Projektet är en direkt effekt av arbetet med Olika Avtryck och det är projektledare Karin Bohlin Hogen som tillsammans med Lisa Svensson, vägledare inom särskolan i Arvika, fortsätter arbetet med att öppna upp kulturutbudet för alla – oavsett funktionsvariation.

Projektet kommer att verka i kommunerna Arvika, Eda och Årjäng. Projektets huvudägare är Arvika kommun, medfinansiär är Studieförbundet Vuxenskolan.

Flera nya aktiviteter planeras börja under hösten. Bland annat finns planer för:

  • En kulturverkstad en förmiddag i veckan. På kulturverkstaden skapar vi med bild, form, musik och teater.  En viss deltagarkostnad kommer att tas. Verkstaden kommer att vara öppen för alla som vill skapa!
  • Skapande skola – en förmiddag i veckan. I Skapande skola arbetar vi med de ämnen vi själva vill uttrycka oss i och förkovra oss inom. Alla arbetar med sitt eget material och i sin egen takt. Skapande skola är öppen för individer med intellektuell funktionsnedsättning tillsammans med ev. kontaktperson och/eller assistent.  En viss deltagarkostnad kommer att tas.
  • En förmiddag i veckan, med mer avancerade möjligheter till skapande, för de som nått längre i sin konstnärliga utveckling.
  • En kör för alla – öppen för såväl individer med intellektuell funktionsnedsättning som för normalstörda. Tanken är att kören efter en tids träning kommer att hålla ett uppträdande för publik.  En mindre deltagarkostnad kommer att tas.
  • Personal och brukare inom LSS kommer att bjudas in för att tillsammans få nya idéer till kreativt skapande. Bland annat kommer hemslöjdskonsulenten i Värmland och Grön Arena att stå för programmet vid de här tillfällena.

 

Kontaktperson: Lisa Svensson

tlfn 072 575 46 44, mejl: lisa.svensson@aanc.se