Flisa

Flisa – för samverkan mellan skola, LSS och folkbildning

Flisa – projektet har ytterligare flyttat fram positionerna vad gäller möjligheter för individer med intellektuella funktionsnedsättningar att aktivt välja, delta och berika det kulturutbud som finns i de berörda kommunerna.

Ökade valmöjligheter för målgruppen har uppnåtts dels genom att riktade aktiviteter har skapats och införlivats i olika reguljära verksamheters utbud och dels genom ett arbete för ökad tillgänglighet i befintligt utbud.

Dessutom har ett arbete påbörjats för att skapa en gemensam arena för kultur, lärande och utveckling för och om målgruppen.

Läs mer om projektet olika faser här.

flisa

Inbjudningar till Flisas aktiviteter, hösten 2016, hittar du här:

Kreativ tillsammans, höstterminen 2016

Under höstterminen 2016 hölls två heldagar med fortbildning för personal och brukare i olika former av kreativt skapande. Mer information om dagarna kan du läsa här. Här är inbjudningarna till dessa aktiviteter:

Kreativ tillsammans 1

Kreativ tillsammans 2

Kreativ verkstad

Under höstterminen 2016 höll Ann-Charlotte Hedenskog i en kurs i kreativt skapande varje torsdag förmiddag. Här kan du läsa mer om kursen. Här är inbjudan till kursen:

Kreativ Verkstad, 2016

Skapande skola

Ett försök gjordes under höstterminen 2016 att skapa en kurs i digitalt lärande, kommunikation, där en med hjälp av iPad kunde utforska de ämnen man önskade. Här är inbjudan till den kursen:

Skapande skola

Musik i Åmotsfors

Fanny och Stina, musikstudenter på Ingesunds folkhögskola höll igång på Folkets Hus i Åmotsfors varje torsdagskväll under hösten. Här kan du läsa mer om deras verksamhet. Här kan du se inbjudan till musikkören.

Musik i Åmotsfors

 

 

 

 

Projekt för ökad tillgänglighet och fler öppna kulturella aktiviteter