Olika Avtryck

Filmen är en övergripande information om projekt Olika Avtryck.

I projektet Olika Avtryck ingår Ingesunds folkhögskola (projektägare), Kyrkeruds folkhögskola, Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen och Rackstadmuseet.  Arvika, Eda och Årjängs kommuner är samarbetsparter liksom FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning).

Olika Avtryck har som mål att människor över 18 år med intellektuell funktionsnedsättning ska få bättre villkor och ökade möjligheter.

Vi arbetar för att:

  • skapa mer utbildning och fler fritidsaktiviteter av god kvalitet att välja på
  • bidra till att personer i den här gruppen får större delaktighet i samhället och stärkta demokratiska rättigheter, när man får visa och uttrycka vad man känner och tycker genom skapande verksamhet
  • de som jobbar med personer med intellektuell funktionsnedsättning lär sig nya sätt att arbeta på, så att verksamheterna kan växa och blir bättre
  • fler i samhället lär sig mer om den här gruppen, så att dörrar öppnas till nya områden i samhället.

Arbetet i projektet ska pågå i tre år (2013 – 2015), men målet är att kurser, aktiviteter och annat som vi kommit fram till under de tre åren, ska kunna fortsätta även efter det. Vi arbetar för att alla ska ha lärt sig något, och att olika verksamheter kan finnas kvar.

Projekt för ökad tillgänglighet och fler öppna kulturella aktiviteter